Oko to jeden z najważniejszych narządów, dostarczających ponad 80 % informacji do naszego mózgu. Ludzkie oko to również delikatna, skomplikowana struktura, która jest niezwykle wrażliwa na wszelkiego rodzaju urazy. O uraz tak delikatnego narządu nie trudno. Jak postępować w wypadku urazów mechanicznych oka?


Urazy mechaniczne oka - rodzaje


Uraz oka, to stan w którym dochodzi do uszkodzenia jego tkanek na skutek działania czynników zewnętrznych (mechanicznych, termicznych, chemicznych). Urazy mechaniczne oka dzielimy na:


·      zamknięte - takie jak stłuczenia, rany warstwowe oraz ubytki nabłonka rogówki

·      otwarte:

·      pęknięcia gałki ocznej

·      rany penetrujące

·      rany perforujące

·      ciała obce wewnątrz gałki ocznej.


Urazy mechaniczne oka - objawy


W przypadku urazów mechanicznych oka, istnieje zasada, że objawy bólowe są odwrotnie proporcjonalne do zaawansowania urazu. Z tego powodu drobne, szybko gojące się urazy, typu ciało obce pod powieką lub ubytek rogówki, mogą powodować bardzo silny ból, a ciężkie urazy, jak perforacja i penetracja gałki ocznej, mogą dawać słabsze objawy bólowe. Objawem poważniejszych urazów są często krwotoki podspojówkowe oraz do komory przedniej i ciała szklistego. Uraz otwarty często objawia się obniżonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.


Urazy mechaniczne oka - postępowanie


Najważniejszych sposobem na uniknięcie urazów mechanicznych oka jest przestrzeganie zasad BHP oraz stosowanie masek i okularów ochronnych podczas wykonywania wszelkich czynności mogących stanowić zagrożenie dla oczu. Należy również zachować zdrowy rozsądek przy wykonywaniu niebezpiecznych czynności, takich jak odpalanie fajerwerków, otwieranie szampana. Z uwagi na możliwe ciężkie powikłania związane z urazami mechanicznymi oka, po wystąpieniu urazu, należy niezwłocznie udać się do lekarza okulisty, a przy poważnych urazach - do szpitala z oddziałem okulistycznym. Leczenie powierzchniowych, drobnych urazów prowadzi się za pomocą maści oraz kropli z antybiotykiem. Zranionego oka najczęściej nie zakleja się opatrunkiem, gdyż wydłuża to czas gojenia. Erozje nabłonka ulegają regeneracji w czasie około 48 godzin. Większe rany rogówki wymagają szycia.